Bygge nærmere enn 4 meter fra nabogrense

Særskilt naboerklæring - skriftlig samtykke fra nabo for å bygge nærmere enn 4 meter fra nabogrense   

 

Trenger du samtykke fra naboen?

Ønsker du å bygge nærmere felles nabogrense enn 4 meter? Da må du enten ha skriftlig samtykke fra nabo (PDF, 174 kB) eller søke om dispensasjon (PDF, 43 kB) fra plan- og bygningsloven, dersom annet ikke er nevnt i plan- og bygningsloven med forskrifter.

Kommunen kan gi samtykke til plassering av mindre tiltak nærmere nabogrensen enn 4 meter. I slike tilfeller må kommunen gjøre en konkret vurdering av ulempene for berørt nabo. 

Vi vil vanligvis ikke gi tillatelse til plassering nærmere nabogrensen enn 1 meter uten samtykke fra berørt nabo.