Bygge nærmere enn 4 meter fra nabogrense

Særskilt naboerklæring - skriftlig samtykke fra nabo for å bygge nærmere enn 4 meter fra nabogrense   

 

Trenger du samtykke fra naboen?

Ønsker du å bygge nærmere felles nabogrense enn 4 meter? Da må du enten ha skriftlig samtykke fra nabo (PDF, 174 kB) eller søke om dispensasjon (PDF, 43 kB) fra plan- og bygningsloven, dersom annet ikke er nevnt i plan- og bygningsloven med forskrifter.

Kommunen kan gi samtykke til plassering av mindre tiltak nærmere nabogrensen enn 4 meter. I slike tilfeller må kommunen gjøre en konkret vurdering av ulempene for berørt nabo. 

Vi vil vanligvis ikke gi tillatelse til plassering nærmere nabogrensen enn 1 meter uten samtykke fra berørt nabo.

Kontaktinformasjon

Arild Bye
Byggesaksbehandler
E-post
Telefon 913 08 321
Marit Berg
Byggesaksbehandler
E-post
Telefon 913 09 438

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Postadresse  

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure