Kontaktinformasjon

Dag-Bjørn Aundal
Arealplanlegger
E-post
Telefon 91 30 95 19

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure