Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2022 – 2028

Vedtatt i kommunestyret 15. desember 2022

 

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2022 - 2028 (PDF, 5 MB)

 

Vedlegg:

Vedlegg 1 (PDF, 9 MB) Et bakteppe - Jordbruk og fiske i Aure opp gjennom tida

Vedlegg 2 (PDF, 745 kB) Boliger og våningshus

Vedlegg 3 (PDF, 615 kB) Driftsbygninger

Vedlegg 4 (PDF, 2 MB) Naust og brygger

Vedlegg 5 (PDF, 122 kB) Stabbur

Vedlegg 6 (PDF, 159 kB) Reguleringsplaner med kulturminner