Tegninger og ferdigattester

 

Tegninger og ferdigattester finner du i byggesakene i vår innsynsløsning. Skal du ha dokumenter fra eldre byggesaksarkiv (før 1. januar 2008) må du kontakte servicekontoret.

 

Dokumenter i nyere saker er helt eller delvis tilgjengelig i vår web-innsynsløsning Innsyn. Hvis du er part i saken, kan du også få innsyn i dokumenter som ikke er publisert på internett. Ta kontakt med saksbehandler  - telefon og epostadresser finner du til høyre.

For byggesaker som er under behandling har en også tilgang til dokumentene via eByggWeb.