Tegninger og ferdigattester

 

Tegninger og ferdigattester finner du i byggesakene i vår innsynsløsning. Skal du ha dokumenter fra eldre byggesaksarkiv (før 1. januar 2008) må du kontakte servicekontoret.

 

Dokumenter i nyere saker er helt eller delvis tilgjengelig i vår web-innsynsløsning Innsyn. Hvis du er part i saken, kan du også få innsyn i dokumenter som ikke er publisert på internett. Ta kontakt med saksbehandler  - telefon og epostadresser finner du til høyre.

For byggesaker som er under behandling har en også tilgang til dokumentene via eByggWeb.

Kontaktinformasjon

Arild Bye
Byggesaksbehandler
E-post
Telefon 913 08 321
Marit Berg
Byggesaksbehandler
E-post
Telefon 913 09 438

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Postadresse  

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure