Turgruppe

Turgruppa er drevet i regi av Treffstedet, og er en del av aktivitetstilbudet psykisk helse og rusarbeid har i kommunen.

 

Det arrangeres turer av forskjellig lengde og vanskelighetsgrad. Det blir laget egne lister over turene med informasjon om turmål og telefonnummer for påmelding. Disse listene blir lagt ut på hjemmesiden til Aure kommune. Man kan også kontakte Treffstedet direkte.

Kontaktinformasjon

Karen Egseth
Ergoterapeut og aktivitetskoordinator
E-post
Mobil 952 15 353

Jobber 50 % som ergoterapeut og 50 % på psykisk helse

Ergoterapi nås på telefon 71 64 75 54/ 95 80 52 02

Åpningstider

Turgruppe

Tilgjengelig hver Tirsdag og Onsdag samt Mandager i oddetallsuker.

Adresse

Postadresse  

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure