Turgruppe

Turgruppa er drevet i regi av Treffstedet, og er en del av aktivitetstilbudet psykisk helse og rusarbeid har i kommunen.

 

Det arrangeres turer av forskjellig lengde og vanskelighetsgrad. Det blir laget egne lister over turene med informasjon om turmål og telefonnummer for påmelding. Disse listene blir lagt ut på hjemmesiden til Aure kommune. Man kan også kontakte Treffstedet direkte.

Kontaktinformasjon

Karen Egseth
Ergoterapeut og aktivitetskoordinator
E-post
Telefon 95 21 53 53

Jobber 50 % som ergoterapeut og 50 % på psykisk helse

Ergoterapi nås på telefon 95 80 52 02

Åpningstider

Turgruppe

Tilgjengelig hver Tirsdag og Onsdag samt Mandager i oddetallsuker.

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure