Turgruppe

Turgruppa er drevet i regi av Treffstedet, og er en del av aktivitetstilbudet psykisk helse og rusarbeid har i kommunen.

 

Det er arrangert turer av forskjellig lengde og vanskelighetsgrad hver mandag fra kl 10.30- 14.00, fra april/mai og ut oktober.  Det blir laget egne lister over turene med informasjon om turmål og telefonnummer for påmelding. Disse listene blir lagt ut på hjemmesiden til Aure kommune. Man kan også kontakte Treffstedet direkte.

 

Kontaktinformasjon

Maj Elisabeth Johnsen
Ergoterapeut og hjelpemiddelansvarlig
E-post
Telefon 71 64 75 54
Mobil 958 05 202

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure