Turgruppe

Turgruppa er drevet i regi av Treffstedet, og er en del av aktivitetstilbudet psykisk helse og rusarbeid har i kommunen.

 

Det arrangeres turer av forskjellig lengde og vanskelighetsgrad. Det blir laget egne lister over turene med informasjon om turmål og telefonnummer for påmelding. Disse listene blir lagt ut på hjemmesiden til Aure kommune. Man kan også kontakte Treffstedet direkte.