Vaktmester

 

Viktig informasjon!

Aure kommune erstatter vaktmester-funksjonen med en hjelpemiddelteknolog. Det vil derfor være et noe begrenset tilbud i en periode fremover. Dersom dette påvirker ditt tjenestetilbud vil du bli varslet direkte.

Fra uke 3 i 2023 vil vaktmestertelefonen kun være bemannet mandag, onsdag og fredag.

 

 

Hva gjør vaktmesteren?

Vaktmester  har ansvar for montering og vedlikehold av trygghetsalarmer.

Vaktmester har med distribusjon, montering og vedlikehold av tekniske hjelpemidler til hjemmeboende.

For vedlikehold av kommunale boliger skal  du kontakte eiendomsansvarlig i enheten Plan og drift.

 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

 

Besøksadresse

Vaktmesteren holder til i underetasjen på  Aure helsesenter (Aure sykehjem), Skoganvegen 54, 6690 Aure