Hjelpemiddelteknolog

Kommunen har opprettet en ny stilling som hjelpemiddelteknolog. Denne stillingen erstatter tidligere vaktmesterstillingen til Hjemmetjenesten.

En hjelpemiddelteknolog har ansvar for velferdsteknologi, hjelpemidler til brukere av hjemmetjenesten og forvalter også omsorgstjenestens fagsystem.

En hjelpemiddelteknolog må ikke forveksles med en ergoterapeut, som hjelper mennesker med sykdom, skade eller annen funksjonshemning med hjelpemidler, tilpasning av hjemmet, tilpasning i skolen eller på arbeidsplassen

 

 

Hva gjør en hjelpemiddelteknolog?

 

Hjelpemiddelteknologen er en todelt stilling.

Som teknolog i omsorgstjenestene har hjelpemiddelteknologen ansvar for:

Hjelpemiddelteknolog i enhet Omsorg

 

Den andre delen er knyttet opp til hjemmetjenesten hvor hovedansvaret er:

Hjelpemiddelteknolog i Hjemmetjenesten

Les mer om

Velferdsteknologi

 

 

Hva koster det?

 

Tjenesten er gratis, men noe velferdsteknologi, som trygghetsalarmer, vil utløse en leiekostnad:

Hjemmetjenester

Hjemmetjenester
Hjemmetjenester Pris Kommentar
Leie trygghetsalarm 300 Pr. måned
Praktisk bistand 220 (1) Minimum pris, se tabell under
Middag uten utkjøring 80
Middag med utkjøring 113 Uavhengig av avstand
Matsalg Solbakken/Aure dagsenter 160 Helpensjon
Deltakelse fritidsassistentordning 150 Per oppmøte
Deltakelse dagsenter for demente 150 Per oppmøte
Vask/leietøy ved Tustna h.o.senter 1000 Per måned