Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie tildeles hjemmeboende som bor eller som midlertidig oppholder seg i kommunen, og som har behov for nødvendig helsehjelp i hjemmet.

Hvem kan motta hjemmesykepleie?

Hjemmesykepleie tildeles hjemmeboende som bor eller som midlertidig oppholder seg i kommunen, og som har behov for nødvendig helsehjelp i hjemmet.

Lurer du på om kvalifiserer til hjemmesykepleie? Ta kontakt med hjemmetjenesten for å få et hjemmebesøk. Det er ditt behov som avgjør om du kan motta tjenesten.

Skrives en ut fra sykehuset, og har behov for hjemmesykepleie, tar vanligvis sykehuset kontakt med hjemmetjenesten. 

Blir du akutt syk i hjemmet - ta kontakt med fastlege eller legevakt. 
 

Hvordan søker du?

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om hjemmesykepleie, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

 

Søk om helse- og omsorgstjenester

 

Hva kan vi hjelpe deg med?

 

Annen nyttig informasjon

  • Hjemmetjenesten formidler også kontakt med andre deler av helsevesenet ved behov
  • Hjemmetjenesten har døgnvakt
  • Hjemmesykepleien har jevnlig studenter, lærlinger, elever eller vikarer på opplæring, og du må være forberedt på at hjemmetjenesten har med seg disse ved besøk hos deg
  • Hjemmetjenesten sine ansatte har taushetsplikt.
  • Hjemmesykepleie er gratis

 

Hjemmetjenesten Nord

 

Hjemmetjenesten Sør