Velferdsteknologi

Aure kommune satser på velferdsteknologi. Vi ønsker at våre innbyggere skal føle seg trygge og oppleve mestring.

Hva er velferdsteknologi?

 

Velferdsteknologi er teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.

Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet.

 

Hvordan jobber Aure med velferdsteknologi?

 

Aure kommune samarbeider tett med Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund, og deltar i Nasjonalt velferdsteknologisk program. Vi er tilknyttet Regionalt Responssenter (RRO) som bistår med betjening av  velferdsteknologiske løsninger. RRO leverer responssentertjenester til kommunen ved å besvare alle trygghetsalarmer som deretter videreformidles til kommunen etter avklaring.

 Vi har en egen ansatt som jobber med velferdsteknologi i omsorgsenheten, en så kalt hjelpemiddelteknolog. Ta kontakt for mer informasjon.

Kontakt oss

 

Hvilken velferdsteknologi kan jeg få?

 

Følgende teknologier er tilgjengelig i Aure:

  • Digitale trygghetsalarmer
  • GPS 
  • Elektronisk multidosedispenser

I tillegg har vi flere teknologier i bruk på institusjoner og omsorgsboliger. Eksempler på dette kan være digitale tilsyn, døralarmer eller fallmatter. Felles for all teknologi er at du må få tilpasset informasjon og gi samtykke før den kan tas i bruk. 

 

Hvordan får jeg velferdsteknologi?

 

Det finnes mange aktører som tilbyr velferdsteknologiske løsninger på det private markedet. Velger du en slik løsning må du ta ansvar for denne selv, eventuelt i samarbeid med dine pårørende.

Dersom Aure kommune skal bistå deg må kommunens egne tekniske løsninger benyttes. Vi har gode erfaringer fra samarbeid med pårørende rundt bruk av velferdsteknologi. Dette innebærer for eksempel at ved utløst varsel fra GPS kan dette gå til både pårørende og kommunens helsepersonell. 

Du må søke om tjenesten. Hvis du kvalifiserer vil du motta et vedtak og få hjelp til å komme i gang med bruk av teknologien. 

Søk om tjenester

 

Har du pluss-abonnement i lokalavisa Tidens Krav kan du lese om Sigmund i Aure kommune og hans opplevelse rundt bruken av medisindispenser: Sigmund går inn i teknologiens verden