Velferdsteknologi

Aure kommune satser på velferdsteknologi. Vi ønsker at våre innbyggere skal føle seg trygge og oppleve mestring enten de er hjemme i egen bolig eller andre steder.

Hva er velferdsteknologi?

 

Velferdsteknologi er teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.

Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet.

 

Hvordan jobber Aure med velferdsteknologi?

 

Aure kommune samarbeider tett med Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund, og deltar i Nasjonalt velferdsteknologisk program. Vi er tilknyttet Regionalt Responssenter (RRO) som bistår med betjening av  velferdsteknologiske løsninger. RRO leverer responssentertjenester til kommunen ved å besvare alle trygghetsalarmer som videreformidles til kommunen etter avklaring.

 Vi har en egen ansatt som skal jobbe med innføring av velferdsteknologi i omsorgsenheten. Ta kontakt for mer informasjon.

Kontakt oss

 

Hvilken velferdsteknologi kan jeg få?

 

Følgende teknologier er tilgjengelig i Aure:

  • Digitale trygghetsalarmer
  • GPS 
  • Elektronisk multidosedispenser

I tillegg har vi flere teknologier i bruk på institusjoner og omsorgsboliger. Eksempler på dette kan være døralarmer eller fallmatter. Felles for all teknologi er at du må få tilpasset informasjon, og gi samtykke før den kan tas i bruk. 

 

Hvordan får jeg velferdsteknologi?

 

Det finnes mange aktører som tilbyr velferdsteknologiske løsninger på det private markedet. Velger du en slik løsning må du ta ansvar for denne selv, eventuelt i samarbeid med dine pårørende.

Dersom Aure kommune skal delta i tjenesten må kommunens egne tekniske løsninger benyttes. Vi har gode erfaringer fra samarbeid med pårørende rundt bruk av velferdsteknologi. Dette innebærer for eksempel at ved utløst varsel fra GPS kan dette gå til både pårørende og kommunens helsepersonell. 

Du må søke om tjenesten. Hvis du kvalifiserer vil du motta et vedtak og få hjelp til å komme i gang med bruk av teknologien. 

Søk om tjenester

Kontaktinformasjon

Sigvart Midling-Hansen
Velferdsteknologi og IT Omsorg
E-post
Telefon 907 49 144
Åse Kalvik
Leder Hjemmetjenesten
E-post
Telefon 904 10 657