Solbakken bokollektiv

Solbakken bokollektiv er et  tilbud til personer som har demens som hoveddiagnose og som har behov for døgnkontinuerlige tjenester. Heldøgns bo- og omsorgsavdeling for demente skal gjennom sine tjenester bidra til at beboerne opplever å ha en meningsfull tilværelse, der det blir fokusert på de ressursene hver enkelt har.

  Solbakken bokollektiv ble ferdigstilt og innflyttet i juni 2005. Det er 16 personer som bor her i sine egne private boenheter, i tillegg til at de har tilgang til store fellesarealer, kjøkken osv. Omsorgssenteret har bemanning tilsvarende sykehjem.

   

  Hvordan søke om leilighet ved Solbakken bokollektiv?

  Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om leilighet ved Solbakken bokollektiv eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

   

  Søk om helse- og omsorgstjenester

   

   

  Informasjon om tilbudet

  Hovedfokus er rettet mot beboernes ressurser, målet er å opprettholde de funksjonene beboerne har. Dette skal gjøres slik at beboeren skal føle verdighet og respekt og ha et trygt og stimulerende miljø. En arbeider ut fra prinsippet om personsentrert omsorg. Hver enkelt beboer får en primærkontakt som skal sikre at den enkelte sine interesser blir ivaretatt.

  Beboerne får individuelt tilpassa bistand f.eks i forhold til ernæring, personlig hygiene, sosiale aktiviteter. Helsehjelp er en viktig del av den tjenesten som ytes. Dette kvalitetssikres blant annet ved å ha legevisitt ukentlig.

  Vi har dagtilbud for beboerne på fellesstua hver dag. Der har vi forskjellige aktiviteter som baking, trim, sosialt samvær, brettspill osv.

  Vi har hyggekvelder der pårørende er invitert, samt at vi har lokale musikere som kommer og spiller og synger for  oss flere ganger i året. Vi har flotte oppholdsrom, med mulighet til å dele opp stua slik at beboerne og pårørende kan feire bursdager og ha andre sammenkomster.  Besøkende er alltid velkommen, det er ingen fast besøkstid.

   

  Egenbetaling

  • Husleie og energiutgifter
  • Mat
  Hjemmetjenester
  Hjemmetjenester Pris Kommentar
  Leie trygghetsalarm 300 Pr. måned
  Praktisk bistand 220 (1) Minimum pris, se tabell under
  Middag uten utkjøring 80
  Middag med utkjøring 113 Uavhengig av avstand
  Matsalg Solbakken/Aure dagsenter 160 Helpensjon
  Deltakelse fritidsassistentordning 150 Per oppmøte
  Deltakelse dagsenter for demente 150 Per oppmøte
  Vask/leietøy ved Tustna h.o.senter 1000 Per måned
  Husleie kommunale boliger
  Husleie kommunale boliger Pris
  Tustna helse- og omsorgssenter 10 stk 8.994
  Solbakken bokollektiv 16 stk 8.994
  Solbakken omsorgsboliger: leilighet A 9.335
  Solbakken omsorgsboliger: leilighet B 8.788
  Solbakken omsorgsboliger: leilighet C 9.997
  Solbakken omsorgsboliger: leilighet D 10.470
  Omsorgboliger Leira 13 stk 7.501
  Eldreboliger Skogan 19 stk 6.948
  Trygdebolig nummer 13 3.728
  Trygdebolig i Aure sentrum 9 stk 4.548
  Gullstein omsorgsbolig A (38m2) 9.927
  Gullstein omsorgsbolig B (52m2) 13.910
  Aure omsorgsbolig, leilighet type A (cirka 52m2) 12.405
  Aure omsorgsbolig, leilighet type B (cirka 54m2) 12.854
  Aure omsorgsbolig, leilighet type C (cirka 50m2) 12.085
  Aure omsorgsbolig, leilighet type D (cirka 58m2) 13.710
  Aure omsorgsbolig, leilighet type E (cirka 40m2) 9.721
  Aure omsorgsbolig, leilighet type F (cirka 47m2) 11.394
  Aure omsorgsboliger, garasjeplass 634
  Hjortåslia 27 10.239
  Flatmarka 7.123
  Nedre Bringsli, hovedleilighet 7.505
  Nedre Bringsli, sokkel 4.530
  Nedre Hjortåsen (4 utleileboliger) 6.861
  Nedre Hjortåsen (4 trygdeleiligheter) 4.524
  Kuveien 6.752
  Skoglund A 14.258
  Skoglund C 13.654
  Skoglund D 13.809
  Skoglund G 14.104