Ergoterapi

Har du nedsatt fysisk elelr kognitiv funksjonsevne, kan du få hjelp av en ergoterapeut.

Hvem kan få ergoterapi?

Ergoterapitjenesten yter bistand til hjemmeboende mennesker med fysiske og psykiske funksjonshemninger, samt til beboere i sykehjem i forbindelse med:

 • Funksjonsvurdering
 • Observasjon og veiledning i ADL-morgenstell
 • Kartlegging/utredning av hjelpebehov i hjemmet
 • Formidling og opplæring i bruk av hjelpemidler
 • Undervisning/veiledning til bruker og pårørende
 • Tilrettelegging/ombygging av bolig, herunder bistand til søknad om utbedringstilskudd/lån
 • Bistand til spesialtilpasning av bil for funksjonshemmede
 • Kjøreopplæring ved bruk av elektrisk ute-rullestoler
 • Aktivisering/tilrettelegging av aktivitet for mennesker med særskilte behov
 • Oppfølging på arbeidsplass pga særskilte behov
 • Funksjonsvurdering tilknyttet arbeid/aktivitet for mennesker med redusert arbeidsevne
 • Kartlegging av kognitiv funksjon, eksempelvis hukommelse

 

Hva kan du få hjelp til?

Du kan få hjelp til blant annet hjelpemidler, tilpasning av hjemmet, tilpasning i skolen eller på arbeidsplassen. Du skal bli mest mulig selvstendig, og slippe å være avhengig av annen hjelp i hverdagen. Målet er en meningsfull hverdag og deltakelse i meningsfulle aktiviteter.

Ergoterapeuten spiller en avgjørende rolle i det arbeidet som gjøres for at blant annet eldre og funksjonshemmede skal få bo hjemme så lenge som mulig.
I tillegg kan ergoterapeuten brukes som kursholder/veileder i forflytnings- og løfteteknikk/arbeidsteknikk til personell i sykehjem, barnehage, renholdspersonell osv.

 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

 

Hjelpemidler

 • Opplæring
 • Tilpasning av bolig
 • Hjelp til en enklere hverdag

Ergoterapitjenesten kommer hjem til deg.