Hjelpemiddel

Kommunen kan være behjelpelig med å låne ut hjelpemidler for midlertidig eller langvarig behov.

Hva får du?

Du får hjelpemidler som kan bidra til at du kan leve et selvstendig liv med god livskvalitet, samtidig som det forebygger skader.

 

Hvem får hjelpemidler?

  • Om du har problemer til å mestre ting i hverdagen og har behov for hjelpemidler for at hverdagen skal bli enklere.
  • Om du har fått en funksjonsevne i dagliglivet som er varig og vesentlig nedsatt på grunn av sykdom eller skade.

 

Hva kan du låne?

Fra lokalt lager kan blant annet låne hjelpemidler som:

  • stokk, rullator, prekestol og rullestol
  • toalettstol, toalettforhøyer og dusjkrakk

 

Hva koster det?

Hjelpemidler er gratis.

 

Hva skjer videre?

Ergoterapeuten er behjelpelig med å skrive søknaden. Ergoterapeuten gir informasjon og opplæring i bruk av hjelpemidlet, og tilpasser hjelpemidlet.

Kontaktinformasjon

Magnar Aastrøm
Vaktmester
E-post
Telefon 71 64 75 48
Mobil 958 05 197

Ansvarlig for kommunalt hjelpemiddellager

Maj Elisabeth Johnsen
Ergoterapeut og hjelpemiddelansvarlig
E-post
Telefon 71 64 75 54
Mobil 958 05 202

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)