Tverrfaglig drøftingsgruppe

Tverrfaglig drøftingsgruppe er etablert i Aure kommune og er ment for drøfting  og rådgiving i saker  der man er usikker på hvor man skal henvende seg videre for hjelp til et barn/en ungdom som har det vanskelig.

Ønsker du å drøfte en sak i Tverrfaglig drøftingsgruppe, kan du ta kontakt med koordinator for gruppa, Kirsti Fossgård.

Gruppa  tar i mot henvendelser direkte fra

  • foreldre/foresatte
  • skoler
  • barnehager 
  • andre som har med barn/ungdom å gjøre

Gruppa er et samarbeidsorgan i Helse og familie og har slik sammensetning:

  • helsesøster

  • helsestasjonslege

  • barnevernleder 

  • familieveileder

  • representanter fra Pedagogisk Psykologisk Tjeneste  (PPT) og  Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) er også med når de har reisedager i Aure


Saker kan tas opp anonymt eller det kan innhentes samtykke fra foresatte hvis de foresatte sjøl ikke er med på møtet. 

Tverrfaglig drøftingsgruppe  møtes ca.  1 gang pr. mnd og vil følge opp om det  man blir enig om på møtet hjelper barnet/ungdommen og vil drøfte saken på nytt hvis det man har kommet fram til ikke ser ut til å være til hjelp.

Som tidligere prøver vi å få til et møte utenom de oppsatte tidene hvis det er behov for det. Og som tidligere ønsker vi å få beskjed om saker som ønskes drøfta ei uke før møtet.

Åpningstider

Kl. 09.00 - 15.00

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure