Tverrfaglig drøftingsgruppe

Tverrfaglig drøftingsgruppe er etablert i Aure kommune og er ment for drøfting  og rådgiving i saker  der man er usikker på hvor man skal henvende seg videre for hjelp til et barn/en ungdom som har det vanskelig.

Ønsker du å drøfte en sak i Tverrfaglig drøftingsgruppe, kan du ta kontakt med koordinator for gruppa, Heidi Vean.

Gruppa  tar i mot henvendelser direkte fra

  • foreldre/foresatte
  • skoler
  • barnehager 
  • andre som har med barn/ungdom å gjøre

 

Gruppa er et samarbeidsorgan i Helse og familie og har slik sammensetning:

  • helsesykepleier

  • helsestasjonslege

  • barnevernleder 

  • representant fra psykisk helse og rus

  • psykolog


Saker kan tas opp anonymt eller det kan innhentes samtykke fra foresatte hvis de foresatte sjøl ikke er med på møtet. 

Tverrfaglig drøftingsgruppe møtes cirka 1 gang per måned.
Ved behov for flere møter vil vi avtale dette på møtet.