Dagtilbud for demente

Et dagtilbud for deg som har en begynnende demenslidelse.

 • Har begynt å få hukommelsestap
 • Svekket oppmerksomhet
 • Leter etter riktige ord.

Kjenner du deg igjen i noe av dette? Da kan dette dagtilbudet være noe for deg. Her får du møte andre mennesker med de samme utfordringene og får delta i ulike aktiviteter i hyggelige omgivelser

Vårt motto: Det som ikke øves – sløves!

 

Hva får du?

 • Du får et aktivitets- og kulturtilbud.
 • Vi tilbyr sosialt samvær og fysisk aktivitet.
 • Dagsenteret tilbyr deg transport til og fra hjemmet.
 • Dagtilbudet kan gi avlastning for pårørende.

Å møte mennesker med de samme utfordringene kan ofte gjøre hverdagen enklere, både for deg og dine nærmeste. Du kan få delta i ulike aktiviteter. Aktivitetstilbudet skal være et godt sted å være for mange. Å bli aktivisert viser seg å ha god helsemessig virkning. Dagtilbudet er et aktivitetstilbud og inneholder ingen form for behandling. Oppholdet hos oss kan fungere som avlastning for de pårørende.

 

Aktiviteter

Av aktivitet nevnes:

 • bingo
 • sang
 • høytlesning
 • baking
 • trim
 • dans
 • div. spill
 • hobbyaktiviteter

Vi tilpasser aktivitetene etter årstidene og interessene til deg som er med i dagtilbudet.

 

Krav til søker

Du bor hjemme, og er under utredning for kognitiv svikt eller har fått diagnosen demenssykdom.

 

Hvordan søker du om dagtilbud for demente?

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om hjemmehjelp, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

 

Søk om helse- og omsorgstjenester

 

 

Hvor og når

Hver tirsdag og onsdag i fellesstua i 1.etg ved Aure omsorgsboliger

Annenhver torsdag i fellesstua ved Leira omsorgsboliger

 

Organisering

Foreløpig sorterer dette tilbudet under hjemmetjenesten og er delvis integrert i fritidsassistentordningen, men det er et selvstendig tjenestetilbud. Beboere ved Solbakken bokollektiv har et eget dagtilbud for demente i tjenestetilbudet.

 

Pris

Hjemmetjenester
Hjemmetjenester Pris Kommentar
Leie trygghetsalarm 300 Pr. måned
Praktisk bistand 230 (1) Minimum pris, se tabell under
Middag uten utkjøring 85
Middag med utkjøring 118 Uavhengig av avstand
Matsalg Solbakken/Aure dagsenter 160 Helpensjon
Deltakelse fritidsassistentordning 150 Per oppmøte
Deltakelse dagsenter for demente 150 Per oppmøte
Vask/leietøy ved Tustna h.o.senter 1000 Per måned