Dagsenter for demente

Det er et dagtilbud for deg som har en demenslidelse og bor ved Solbakken Bokollektiv.

Dagtilbud for demente er integrert i botilbudet ved  Solbakken Bokollektiv.

 • Har fått hukommelsestap
 • Svekket oppmerksomhet
 • Leter etter riktige ord.
 • Har behov for hjelp til aktivisering.

Her har alle de samme utfordringene, de får tilbud om forskjellige aktivitetstilbud som er tilrettelagt for den enkelte.

Mål: Vi skal gjennom våre tjenester bidra til at våre beboere opplever å ha en meningsfull tilværelse, der det blir fokusert på de ressursene hver enkelt beboer har.

Hva får du?

 • Du får et aktivitets- og kulturtilbud.
 • Vi tilbyr sosialt samvær og fysisk aktivitet.
 • Du får komme deg ut på korte turer.
 • Du får en meningsfull hverdag.
 • Økt livskvalitet.

 

Aktiviteter

Av aktivitet nevnes:

 • bingo
 • sang
 • høytlesning
 • baking
 • trim
 • dans
 • div. spill
 • hobbyaktiviteter

Vi tilpasser aktivitetene etter årstidene og interessene til deg som er med i dagtilbudet.

Alle som bor ved Solbakken Bokollektiv får tilbud om å delta i dagaktivitets tilbudet.