Startlån

Startlån skal bidra til at personer med langvarige finansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den.

Søk om startlån

 

Saksbehandling

Det er kommunen som tar imot og behandler søknader om startlån. Alle inntekter og utgifter må dokumenteres. Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

 

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra den datoen du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens klagenemnd for behandling.  

Skjema klage