Priser og betaling for barnehage

Vi krever foreldrebetaling for 11 måneder i året, med juli som betalingsfri måned.
Priser gjeldende fra 01.08.2024:

Priser barnehage
Barnehage - hel eller delt plass Pris
5 dager per uke á 9 timer, pris per måned 1500
4 dager per uke á 9 timer 1200
3 dager per uke á 9 timer 900
2,5 (2/3 dager per uke) 750
Enkeltdager inkludert kostpenger 330
Kostpenger for 5 dagers plass 335
Kostpenger for 4 dagers plass 270
Kostpenger for 3 dagers plass 205
Kostpenger for 2,5 dagers plass 175
Søskenmoderasjon barnehage: 30% rabatt for barn to. For barn tre og eventuelt flere barn er barnehageplassen gratis.

Les mer om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

 

Forskrifter