Priser kommunale boliger og tomter

Husleie kommunale boliger

Husleie kommunale boliger
Husleie kommunale boliger Pris
Tustna helse- og omsorgssenter, 10 stk 9.039
Solbakken bokollektiv, 16 stk 9.039
Solbakken omsorgsboliger, leilighet A 9.381
Solbakken omsorgsboliger, leilighet B 8.832
Solbakken omsorgsboliger, leilighet C 10.047
Solbakken omsorgsboliger, leilighet D 10.523
Omsorgboliger Leira, 13 stk 7.539
Omsorgsboliger, Skogan på Aure, 19 stk 6.983
Trygdeboliger, Aure sentrum 4.470
Gullstein omsorgsbolig A (38m2) 9.977
Gullstein omsorgsbolig B (52m2) 13.979
Aure omsorgsbolig, leilighet type A (cirka 52m2) 12.466
Aure omsorgsbolig, leilighet type B (cirka 54m2) 12.929
Aure omsorgsbolig, leilighet type C (cirka 50m2) 11.753
Aure omsorgsbolig, leilighet type D (cirka 58m2) 14.345
Aure omsorgsbolig, leilighet type E (cirka 40m2) 9.865
Aure omsorgsbolig, leilighet type F (cirka 47m2) 11.280
Aure omsorgsboliger, garasjeplass 150
Utleiebolig, Hjortåslia 27 10.577
Utleiebolig, Flatmarka 19 7.358
Nedre Bringsli, hovedleilighet 7.753
Nedre Bringsli, sokkel 4.673
Utleiebolig, Nedre Hjortåsen, 4 stk 7.087
Nedre Hjortåsen (4 trygdeleiligheter) 4.546
Utleiebolig, Kuveien 6.975
Utleiebolig, Skoglund, leilighet C 14.106
Utleiebolig, Skoglund, leilighet D 14.265
Utleiebolig, Skoglund, leilighet G 14.569
Husleieprisene er veiledende per 1. januar inneværende år. For kontrakter tegnet etter 1. januar, blir satsene indeksregulert (konsumpris) til den aktuelle måneden for start av kontrakten.

 

Kommunale tomter
Kommunale tomter Pris Kommentarer
Hjortåsen 264.407 +m2-pris fastsatt av Statsskog SF *
Ledalsvollen 244.263 + kr 22,80 pr m2 *
Leira øst 221.733 Per tomt
Andre kommunale tomter 183.812 *
*Priser er inkludert tilknytningsgebyr for vann og avløp og oppmålingsgebyr