Priser feiing, vann og avløp 2024

Her finner du oversikt over årsgebyrer for feiing/tilsyn, vann og avløp for 2024

Feiing og tilsyn av fyringsanlegg

Feiing og tilsyn av fyringsanlegg
Tjeneste Pris
Tilsyn og feiing, 1stk pipeløp 750
- Tillegg ved flere pipeløp enn 1stk, pr løp 300
Tilsyn og feiing i fritidsbolig, 1stk pipeløp 285
Tillegg for nytt oppmøte etter ordinært tilsyn/feiing, pr. oppmøte 370

 

Priser for tilleggstjenester skorsteiner
Tjeneste, per skorstein Pris
Kontroll av skorstein med tilstandsrapport basert på utvendig visuell vurdering, kamerainspeksjon innvending og røyktesting 1.000
Fresing og feiing utenom ordinær rute, f.eks. i forbindelse med rehabilitering av skorstein. 1.000

 

Års- og tilknytningsgebyr for kommunalt vann
Års- og tilknytningsgebyr for kommunalt vann Pris
Bolig med bruksareal inntil 125 m2 3.325
Bolig med bruksareal 126-250 m2 4.655
Bolig med bruksareal >250 m2 5.720
Bygning målt forbruk, abonnementsgebyr (fast del ved målt forbruk) 2.000
+ Forbruksgebyr, pris pr m3 forbrukt 13,25
Fritidseiendommer 2.325
Tappested utvendig (ikke innlagt i bygning) 2.040
Vannmåler, avlesning og kontroll 500
Tilknytningsgebyr Pris
Eiendom, per stk ved 1. gangs tilknytning 7.000

 

Års- og tilknytningsgebyr for kommunalt avløp
Års- og tilknytningsgebyr for kommunalt avløp Pris
Bolig med bruksareal inntil 125 m2 4.300
Bolig med bruksareal 126-250 m2 6.300
Bolig med bruksareal >250 m2 8.000
Bygning målt forbruk, abonnementsgebyr (fast del ved målt forbruk) 2.370
+ Forbruksgebyr, pris pr m3 forbrukt 19,69
Fritidseiendommer 2.850
Tilknytningsgebyr: Eiendom, per stykk ved 1. gangs tilknytning 10.000

 

Gebyr for saksbehandling av søknad om tillatelse til utslipp av sanitæravløpsvann

Gebyr for saksbehandling av søknad om tillatelse til utslipp av sanitæravløpsvann
Gebyr, tillatelse til utslipp av sanitæravløpsvatn etter forurensningsloven Pris
1-3 enheter, eller tilsvarende antall pe 2.500
4-9 enheter, eller tilsvarende antall pe 3.500
10 eller flere enheter, eller tilsvarende antall pe 6.000