Priser barnehage, SFO og voksenopplæring

Her finner du priser for barnehage, SFO og voksenopplæring:

Priser barnehage
Barnehage - hel eller delt plass Pris
5 dager per uke á 9 timer, pris per måned 1500
4 dager per uke á 9 timer 1200
3 dager per uke á 9 timer 900
2,5 (2/3 dager per uke) 750
Enkeltdager inkludert kostpenger 330
Kostpenger for 5 dagers plass 335
Kostpenger for 4 dagers plass 270
Kostpenger for 3 dagers plass 205
Kostpenger for 2,5 dagers plass 175
Søskenmoderasjon barnehage: 30% rabatt for barn to. For barn tre og eventuelt flere barn er barnehageplassen gratis.

 

Skolefritidsordning
Skolefritidsordning - Hel eller delt plass Pris
Helplass (over 17 timer per uke) 2600
Halvplass (til og med 17 timer per uke) 1800
Dagsats 380
Timesats 150
Kostpenger for helplass, per måned 230
Kostpenger for halvplass, per måned 170
Kostpenger for dagsats 65
SFO i ferier pr. uke (inkludert kost) 1000
Søskenmoderasjon SFO: 30% rabatt for barn to, og 50% for barn tre.
Moderasjonsordningen for familier med lav inntekt (Etter søknad): Ingen skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede person- og kapitalinntekt for en plass i SFO. Husholdninger med samlet årsinntekt på mindre enn 433.333 kroner, har rett på redusert pris
Voksenopplæring
Voksenopplæring Pris
Norskopplæring for fremmedspråklige uten rett og plikt (kveldskurs, pris per semester) 4860
Norskopplæring for fremmedspråklige uten rett og plikt (dagkurs, pris per semester) 7245
Muntlig norskprøve 780
Skriftlig norskprøve (alle tre delprøver samlet) 870
Skriftlig norskprøve, en enkelt delprøve 540
Samfunnskunnskapsprøven 540
Statsborgerprøven 540