Priser Aure Arena

Prisene for lag og organisasjoner er ved Aure Arena og ABUS todelt:

  • Gruppe 1: Frivillige lag/org. med allmennyttige, veldedige formål tilgjenglig for et bredt spekter av innbyggere
  • Gruppe 2: Private, bedrifter og lag og organisasjoner som ikke anses å være allmennyttige / veldedige

 

Aure Arena - idrettshall, kultursal og ABUS
Idrettshall og kulturhus - priser for lag og organisasjoner Pris gruppe 1 Pris gruppe 2
Idrettshall 1/3, per time 30 150
Idrettshall 2/3, per time 60 250
Idrettshall 3/3, per time 90 300
Klatrevegg, per time (1/3 idrettshall) 50 250
Kun garderobe (inkludert ved leie av hall, skytebane, kulturhus, svømmehall) 50 100
Dansegalla / konsert / og lignende, per time 90 500
Skytebane inklundert foajé, per time 90 300
Svømmehall, per time (krav om livredningskurs for en av 15 deltakere) 90 300
Møterom i Aure Arena, per time 50 100
Møterom i driftsbygg, per time 50 100
Foajé ved skytebane, per time 50 100
Kantine, per time 50 100
Kjøkken, per time 50 100
Kiosk, per time 50 100
Kulturhus m/amfi & scene (konsert, teater med mere), per time 90 500
Kulturhus m/amfi & scene (konsert, teater med mere), per dag 950 5000
Øvingsrom 1 / bandrom, per time 50 100
Øvingsrom 2, per time 50 100
Sminkerom, per time 50 100
Lager kjeller etter avtale v/ sesongleie Etter avtale Etter avtale
Bruk av billett- og kassesystem Aure Arena per forestilling 1625 1625
Billettkontroll / innslipp Aure Arena per forestilling 550 550
Aure barne- og ungdomsskole Gruppe 1 Gruppe 2
Musikkrom, per time 0 0
Klasserom, per time 0 0
Auditoriet, per time 75 150
Klasserom til overnatting, per døgn (inkludert garderobe) 300 300

Time- og dagsleie av delarena inkluderer garderobe/dusj hvis tilgjengelig. Minimumsleie er 1 klokketime. For andre typer leie / spesielle arrangement avtales leiepris med rådmann. 

 

Treningsrom Aure Arena
Treningsrom - priser for enkeltpersoner Kjøp i skranke Kjøp på nett
Dagskort 104 -
Månedskort 488 433
Halvårskort 1397 1188
Årskort 2010 1840
Årskort for studenter / skoleelever f.o.m 10. kl.trinn (krever skole-/studentbevis) 1427 1257
Gebyr ved misbruk av adgangskort 1500 1500

2) Ved fornying av treningskort via web/eBillett, så påløper det en omkostningsavgift for kunden (pr. dags dato kr 15-48,- avhengig av korttype). Nettkjøp vil uansett gi den laveste prisen