Årsmeldinger

Årsmeldinga er rådmannens presentasjon av kommunens offisielle regnskap og rapport for kommunestyret.

Årsmeldinga er i tillegg et informasjonsdokument for kommunens innbyggere, næringsliv og andre lesere med informasjon om de kommunale tjenester, resultater og begivenheter gjennom året.

Årsmeldinger
Årsmeldinger 2010 -
Årsmelding 2019 (PDF, 4 MB)
Årsmelding 2017 (PDF, 2 MB)