Økonomi- og personalavdeling


Ansvarsområder

Økonomi- og personalavdelingen er en stab/støtteenhet og hører inn under Fellestjenesten. Enheten skal være en direkte støtte for linjeledelsen (strategisk ledelse og enhetslederne).

 

 • Arbeidsgiverkontroll
 • Føring og utbetaling av lønn
 • Innkreving av kommunale krav samt skatter og avgifter
 • Eiendomsskatt (innkreving for eiendomsskattenemnd)
 • Kommuneregnskap
 • Skatteregnskap
 • Saksbehandling
 • Legater (sekretariat for legatstyre)
 • Fondsforvaltning
 • Forberede grunnlaget for budsjett og økonomiplan
 • Gi støtte og råd til strategisk ledelse og enhetslederne
 • Økonomisk analyse og ansvarlig for økonomisk statistikk
 • Personalforvaltning
 • Personal- og organisasjonsutvikling
 • Overordna HMS arbeid
 • Saksbehandling og sekretariat for AMU, Attføringsutvalg, ADMU og lokale forhandlinger
 • Lov og avtaleverk vedrørende personalforvaltning
 • Personalforsikringer og pensjon

Kontaktinformasjon

Peder Hønsvik
Økonomisjef
E-post
Telefon 913 05 864
Helen Skogan
Personalleder
E-post
Telefon 917 23 337
Anne Margrete Vaag
Saksbehandler lønn
E-post
Telefon 913 05 894

Åpningstider

Rådhuset er åpent tirsdag, onsdag og fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Mandag og torsdag: Stengt.

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure