Lønn, økonomi og personal

 

Lønn, økonomi og personal er avdelinger i enheten Utvikling og service.

Ansvarsområder

 • Arbeidsgiverkontroll
 • Føring og utbetaling av lønn
 • Innkreving av kommunale krav samt skatter og avgifter
 • Eiendomsskatt (innkreving for eiendomsskattenemnd)
 • Kommuneregnskap
 • Skatteregnskap
 • Saksbehandling
 • Legater (sekretariat for legatstyre)
 • Fondsforvaltning
 • Forberede grunnlaget for budsjett og økonomiplan
 • Gi støtte og råd til strategisk ledelse og enhetslederne
 • Økonomisk analyse og ansvarlig for økonomisk statistikk
 • Personalforvaltning
 • Personal- og organisasjonsutvikling
 • Overordna HMS arbeid
 • Saksbehandling og sekretariat for AMU, Attføringsutvalg, ADMU og lokale forhandlinger
 • Lov og avtaleverk vedrørende personalforvaltning
 • Personalforsikringer og pensjon

Kontaktinformasjon

Peder Hønsvik
Økonomisjef
E-post
Telefon 91 30 58 64
Helen Skogan
Personalleder
E-post
Telefon 91 72 33 37
Anne Margrete Vaag
Saksbehandler lønn
E-post
Telefon 91 30 58 94

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure