IKT-avdeling

 

IKT-avdelingen er en del av enheten Utvikling og service, og har følgende ansvarsområder:

  • Drift og vedlikehold IT-utstyr og programvare
  • Intern teknisk support
  • Teknisk administrator for kommunens inter/-intranettsider