IKT-avdeling

Ansvarsområder


IKT-avdelingen er en stab/støtteenhet og hører inn under Fellestjenesten. Enheten skal være en direkte støtte for linjeledelsen (strategisk ledelse og enhetslederne).

  • Drift og vedlikehold IT-utstyr og programvare
  • Intern teknisk support
  • Teknisk administrator for kommunens inter/-intranettsider

Kontaktinformasjon

Magne Torsetnes
IKT
E-post
Telefon 979 60 739

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Postadresse  

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure