IKT-avdeling

 

IKT-avdelingen er en del av enheten Utvikling og service, og har følgende ansvarsområder:

  • Drift og vedlikehold IT-utstyr og programvare
  • Intern teknisk support
  • Teknisk administrator for kommunens inter/-intranettsider

Kontaktinformasjon

Frode Larsen
IKT ansvarlig skole
E-post
Telefon 90 95 77 44
Svein Vaag
IKT-rådgiver
E-post
Mobil 94 27 80 00

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure