Ansattoversikt


Habilitering og demensomsorg

Ansatte i avdelingen Habilitering og demensomsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
468 74 966
Fagansvarlig for habilitering 913 59 108
Vaktrom sør 476 75 934
Vaktrom nord 948 24 150
948 24 150
913 11 787
Sekretær Solbakkan 941 56 013
913 13 934
Sekretær Habilitering og demensomsorg
Fagansvarlig vernepleier Heldøgns omsorg
Leder habilitering og demensomsorg 480 75 071
913 13 934