Minnegave

 

"Minnegaver sprer glede, inspirasjon, takknemlighet og godhet i lang tid og vil aldri visne."

(Kreftforeningen.no)

Solnedgang Edgar Glomnes

Når et kjært liv tar slutt, velger mange å be om en pengegave i stedet for en tradisjonell blomsterhilsen.

For å sørge for at omstendighetene rundt minnegavene er ryddige har Aure kommune egne retningslinjer for mottak og bruk av minnegaver.

Minnegaver

  1. I dødsannonse oppgis pårørendes kontonummer for minnegaver. På denne måten vil dere få oversikt over alle givere og hilsninger.
  2. Minnegaven overføres fra pårørende til Aure kommunes kontonummer: 3930 13 22120
  3. Samtidig må minnebilaget under fylles ut av pårørende:  

Minnebilag

Hvis du ikke har mulighet til å fylle ut minnebilaget digitalt kan du ta direkte kontakt med avdelingen eller kommunen for bistand. 

Takk!

Aure kommune er svært takknemlig for alle minnegaver.

Etter begravelsen sender vi en personlig takk til den som er oppgitt som giver. Dette erstatter tidligere praksis med å sette inn takkeannonse i avis. 

Vi har også et mål om en årlig oppsummering her på hjemmesiden av hva årets minnegaver har gått til. Dette vil publiseres under ved årets slutt

Mottatte minnegaver

Oversikt over minnegaver som helse- og omsorgstjenestene i kommunen har mottatt

 

 

Tidligere mottatte minnegaver


Mottatte minnegaver fra 2023 og bruk av disse