Politisk møtekalender

Møteplanen er veiledende og viser oversikt over møter i kommunestyre, formannskap og hovedutvalgene.

Møtekalender for 2024

 

Politisk møtekalender for 2024 (ny layout)
Tidspunkt Kommunestyre Formannskap Hovedutvalg for kommuneutvikling Hovedutvalg for helse og oppvekst Ungdomsrådet Kontrollutvalget
Januar 23. (avlyst) 24. 16.
Februar 1. 1., 27. 28. 16. 8./29. 9.
Mars 5. 15.
April 25. 17. 10. 9. 26.
Mai 23. 16. 15. 7. Avlyst 31.
Juni 25. 18. 12. 11.
Juli
August 27. 21. 20.
September 5. 25. 24. 6.
Oktober 10. 1. 23. 18.
November 21. 13. 20. 5./28. 29.
Desember 17. 02. 11.