Helse og familie

Enhet helse og familie  har følgende tjenesteområder

  • Lege
  • Helsestasjon
  • Skolehelsetjeneste
  • Jordmortjeneste
  • Barnevern
  • Familievern
  • Fysioterapi
  • Ergoterapi
  • Psykisk helsevern