Eiendomsregisteret - Matrikkelen

Norges offisielle eiendomsregister kalles matrikkelen. Det er en nasjonal base for eiendomsdata, bygninger og adresse.

Hvor kan jeg se hva som er registrert om eiendommen min?

Opplysninger fra matrikkelen kan du finne på seeiendom.no.

En kan bl.a. søke på adresse og GID (gårds- og bruksnummer).

Skriv inn kommunenummer (1576 for Aure kommune) og GID. Eksempel: 1576-32/1


Om Se eiendom

Se eiendom er Statens kartverks nettløsning for å vise informasjon fra den nasjonale basen for eiendomsdata, bygninger og adresser - matrikkelen, og tinglyste eiere og rettigheter fra grunnboken. Tjenesten er laget for privat bruk. 

Grunnboken er et register over alle tinglyste dokumenter relatert til fast eiendom og borettslagsandeler i Norge - hjemmelshavere, heftelser og rettigheter. Registreringer i grunnboken sikrer rettsvern i forhold til tredje part.

Se eiendom består av et søkefelt og et generelt bakgrunnskart. Når du zoomer inn, vises eiendomsgrenser fra matrikkelen. Ved å søke fram eller klikke på en eiendom kan du få mer informasjon om eiendommen. Du kan søke etter stedsnavn, adresser og eiendommer i hele Norge. Når du har valgt en eiendom kan du bestille en bekreftet utskrift fra grunnboka, eller se en kopi på skjermen.

Grunneiere eller andre som ønsker ytterligere innsyn i matrikkelen må ta kontakt med kommunen. Spørsmål angående grunnboken må rettes til Kartverket.

Ytterligere informasjon om grunnboken og matrikkelen finner du på Kartverket.no
 

Hvis opplysningene i matrikkelen er feil

Meld fra til kommunen ved å bruke skjemaet du finner øverst på siden.

Skjemaet sendes  per epost eller per brev.