Distriktspsykiatrisk senter (DPS)

Er du alvorlig syk, kan fastlegen i noen tilfeller henvise deg til Distriktspsykiatrisk senter (DPS). DPS er et spesialisthelsetjenestetilbud.

Hvilket DPS du tilhører, avhenger av hvor du bor og hvilket sykehus du tilhører.