Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)

BUP er et spesialisthelsetjenestetilbud til barn mellom 0-18 år. De tilbyr utredning, diagnostisering og behandling av  barnepsykiatriske symptomer og tilstander.

Du må få henvisning til BUP fra lege, psykologtjenesten eller barnevernleder, bortsett fra ved øyeblikkelig hjelp.