Omsorgsbolig

Hva er en omsorgsbolig?

En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov. Boligen er beboerens eget hjem og beboeren betaler husleie.

Vi skiller på om omsorgsboligen er ubemannet eller har heldøgnsbemanning.

Omsorgsboliger uten bemanning er kommunale boliger som i ulike grad er tilrettelegt for personer med nedsatt funksjonsevne. Les mer om Kriterier for tildeling av omsorgsbolig (PDF, 27 kB)

Omsorgsbolig med heldøgnsbemanning innebærer at det er ansatte tilstede i boligkomplekset 24 timer i døgnet. Boligene er for personer med stort hjelpebehov, og du kan lese om kommunens forskrift vdr. tildeling av bolig med heldøgnsbemanning her.

 

Hvordan søke om omsorgsbolig?

For å søke på slike boliger må det fylles ut en egenerklæring i søknad om helsetjenester, samt at det bør legges ved en legeattest som beskriver helsetilstand.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om avlastning, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.