Trygghetsalarm

Trygghetsalarm og trygghetspakker omfatter utstyr og tjenester som tildeles eldre, mennesker med funksjonsnedsettelser og andre personer som bor hjemme og som har behov for å kunne varsle om at de trenger hjelp

Hvordan fungerer ordningen?

  • En trygghetsalarm er en alarm for å tilkalle hjelp i akutte situasjoner når som helst på døgnet
  • Før montering av alarm utfører helsepersonell og vaktmester en faglig og teknisk kartlegging og vurdering for å finne hvilke løsninger som fungerer best for deg. 
  • Aure kommune har avtale med Regionalt responssenter i Kristiansund. 
  • Når du utløser trygghetsalarmen tar helsepersonell ved responssenteret  kontakt med deg
  • Hjemmetjenesten i Aure rykker ut om det er nødvendig.
  • Du må være i stand til å bruke trygghetsalarmen etter hensikten
  • Misbruk medfører inndragelse av trygghetsalarmen.

 

Velferdsteknologi

Vi har også mulighet til å anskaffe ulike former for tilleggsutstyr, som fallsensor, dørsensor, trekksnor, medisindispensere, GPS og røykvarslere. Vi gjør alltid en individuell vurdering av ditt behov, og hva som kan passe for deg. 

 

Hvordan søker jeg?

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om trygghetsalarm, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

 

Søk om helse- og omsorgstjenester 

 

 

Priser

Hjemmetjenester
Hjemmetjenester Pris Kommentar
Leie trygghetsalarm 300 Pr. måned
Praktisk bistand 220 (1) Minimum pris, se tabell under
Middag uten utkjøring 80
Middag med utkjøring 113 Uavhengig av avstand
Matsalg Solbakken/Aure dagsenter 160 Helpensjon
Deltakelse fritidsassistentordning 150 Per oppmøte
Deltakelse dagsenter for demente 150 Per oppmøte
Vask/leietøy ved Tustna h.o.senter 1000 Per måned