Priser hjemmetjenester

Her finner du priser for hjemmetjenester og praktisk bistand:

Hjemmetjenester

Hjemmetjenester
Hjemmetjenester Pris Kommentar
Leie trygghetsalarm 300 Pr. måned
Praktisk bistand 230 (1) Minimum pris, se tabell under
Middag uten utkjøring 85
Middag med utkjøring 118 Uavhengig av avstand
Matsalg Solbakken/Aure dagsenter 160 Helpensjon
Deltakelse fritidsassistentordning 150 Per oppmøte
Deltakelse dagsenter for demente 150 Per oppmøte
Vask/leietøy ved Tustna h.o.senter 1000 Per måned

 

Praktisk bistand

Praktisk bistand
Gruppe Inntekt Abonnementpris Timepris Utløser abonnement
1 Under 2G 230 (1) 230 (1) Umiddelbart
2 2G-3G 1520 380 Etter 4 timer/måned
3 3G-4G 1900 380 Etter 5 timer/måned
4 4G-5G 2280 380 Etter 6 timer/måned
5 Over 5G 3040 380 Etter 8 timer/måned
(1) Kommunestyret, sak 5/15: Pris følger sentralt fastsatte maksimalsatser, jfr. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.