Pårørendestøtte

Pårørende er ofte pasientens eller brukerens viktigste støtte og ønsker i de fleste situasjoner å være en ressurs for pasienten eller brukeren. Pårørende kjenner pasienten eller brukeren godt, og har erfaring med hva som kan bidra til å avhjelpe.

Det er naturlig å reagere når en nær blir rammet av sykdom. Når noe angår oss sterkt kan det vekke store følelser. Mange opplever at forholdet til den syke endrer seg. Det er viktig å finne gode løsninger når sykdom blir en del av hverdagslivet.

 

 

Vedtak om pårørendestøtte

Hvis du gir omsorg til noen som trenger det, kan du be om at kommunen vurderer å sette inn tiltak som skal gjøre omsorgsbyrden din lettere. De ulike tiltakene som kommunen kan sette inn, kalles for pårørendestøtte.

Omsorgsstønad, avlastningstiltak og opplæring og veiledning, er eksempler på pårørendestøtte.

Både den som har hjelpebehovet og den private omsorgsyteren skal få et forsvarlig tjenestetilbud fra kommunen, men de private partene kan ikke kreve å få bestemte tjenestetyper.

 

Vilkår for å få pårørendestøtte

Det er mange måter å utforme et forsvarlig helse- og omsorgstjenestetilbud på, og det er kommunen, som etter å ha gjennomført en bred, skjønnsmessig, individuell helhetsvurdering, tar avgjørelser om dette.

Trenger du råd og veiledning?

Tilbud til barn som pårørende