Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern omfatter faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsa. Blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.

Målgruppa er personer som oppholder seg i kommunen, men ikke er i en arbeidssituasjon (der gjelder arbeidsmiljølovens bestemmelser).

 

Bildet viser en utendørs løpebane - Klikk for stort bilde

 

 

Kommunene har ansvaret

Ansvar og myndighet for fagområdet miljørettet helsevern er lagt til kommunene med hjemmel i folkehelseloven kapittel 3. Miljørettet helsevern er et tjenesteområde som gir kommunene et helhetlig ansvar for et trygt og helsefremmende miljø.

 

Tilsyn utføres av Nemko Norlab

På vegne av Aure kommune er det Nemko Norlab som gjennomfører tilsyn, godkjenner virksomheter og driver saksbehandling innen miljørettet helsevern.

Her finner du en oversikt over planlagte tilsyn i Aure kommune for inneværende år. (Husk å velge riktig kommune i fanene øverst)

 

Kontaktinformasjon

Send e-post til: miljorettet.helsevern@nemkonorlab.com 

Se ellers kontaktinformasjon inne på Nemko Norlab sine nettsider.