Barnevaksinasjonsprogram

På helsestasjonen og skolene får alle barn og unge i alderen 0 - 20 år tilbud om å ta Folkehelseinstituttets anbefalte vaksiner.

 

Hva er barnevaksinasjonsprogrammet?

 På folkehelseinstituttet sine hjemmesider kan du lese viktig informasjon om barnevaksinasjonsprogrammet.

 

 

Hvordan får du tilbudet?

Ditt barn får tilbud om de nødvendige vaksinene når dere er til kontroll på helsestasjonen. Senere får barnet ditt tilbud om vaksiner på skolene. 

 

Hvem møter du?

Du møter helsesøster både på helsestasjonen og på skolen.

 

Pris

Vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet er gratis.

Influensavaksine og reisevaksiner må du betale for.

 

Hvilke vaksiner har jeg og barnet mitt allerede tatt?

helsenorge.no finner du oversikt hvilke vaksiner du og ditt eller dine barn har tatt.