Kreftsykepleier

Kreftsykepleier er tilgjengelig for pasienter og pårørende som trenger råd eller noen å snakke med. 

Har du behov for kreftsykepleier?

Kreftsykepleie er et tilbud til deg som har eller har hatt kreft, og til dine pårørende.
Pasienter, pårørende og helsepersonell kan ta direkte kontakt med kreftsykepleier.

Hanne Beate Mæle er kreftsykepleier i Aure kommune og kan kontaktes på 99 08 66 32.
Hanne Beate Mæle er utdannet sykepleier med videreutdanning som kreftsykepleier

 

Hva gjør kreftsykepleier for kreftsyke og pårørende?

  • Kan bistå med koordinerer hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte.
  • Er lett tilgjengelig for pasienter og pårørende.
  • Gir råd og veiledning til hjelp mot plagsomme symptomer.
  • Er en samtalepartner i alle faser av sykdommen.

Kreftsykepleier samarbeider i mange tilfeller direkte med spesialisthelsetjenesten som kan sikre god flyt for deg og pårørende i overgangen mellom sykehus og kommunen.

Kreftsykepleier vil samarbeide tett med fastleger, øvrige helsepersonell i hjemmetjenesten, fysioterapeut, ergoterapeut, apotek, institusjoner, sykehus og palliativt team.
 

Hvordan søker du om kreftsykepleie?

Du kan kontakte kreftsykepleier direkte, eller avdelingssykepleiere ved hjemmetjenesten.

Dersom det vurderes at du har behov for tjenesten over tid, kan du søke om tjenesten. Kreftsykepleier kan kontaktes for å få hjelp til å søke, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.