Fysioterapeuter i kommunehelsetjenesten

Både kommunalt ansatte og privatpraktiserende tar imot henvisning til fysioterapibehandling. De kommunale fysioterapeutene deltar i tillegg i forebyggende arbeid, habilitering-/rehabiliteringsarbeid og på institusjon.

Hvilke tilbud har vi?

Aure har 2 kommunale årsverk som brukes på

  • barn 0-18 år (poliklinikk, samt helsefremmende/forebyggende arbeid i barnehage, skole og helsestasjon) samt
  • eldre fra 67 år og oppover (poliklinikk, sykehjem, Solbakken, rehabilitering, hjemmebesøk ved behov og så videre).


Hva koster det?

Trygden yter hel eller delvis stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut (men bare hvis fysioterapeuten har driftsavtale med kommunen). Pasienten betaler egenandel avhengig av behandlingsform såfremt diagnosen ikke gir rett til fri behandling. Behandling og transport til behandling er gratis for barn under 12 år.