Kontakt barnevernstjenesten

Kontaktinformasjon til barnevernstjenesten og andre hjelpeinstanser.
 

Barnevernstjenesten

 

Besøksadresse:

Aurdalsvegen 7,
6690 Aure.

 

Postadresse:

Barneverntjenesten,
Aure kommune,
Postboks 33,
6689 Aure.

 

Andre som kan hjelpe barn og familier

Barnevernsvakt
Krisesenter
Psykisk helse og rus (BUP, DPS)
Helsestasjon og foreldreveiledning
Alarmtelefonen for barn og unge
Hjelpetilbud til utsatte for seksuelle overgrep (Nok)
Informasjonskanal for ungdom (ung.no)

Kontaktinformasjon

May-Britt Nordgård
Barnevernleder
E-post
Telefon +47 48 89 31 88
Hege Kathrine Naustvoll
Barnevernskonsulent
E-post
Telefon +47 91 24 75 14
Line Fagermo Golmen
Barnevernkonsulent
E-post
Telefon +47 91 10 90 76
Barnevernvakt

Nettside barnevernvakt

Tilgjengelig:
Hverdager etter 15:30
Hele døgnet på helg og helligdag.