Hva kan barnevernstjenesten i Aure hjelpe barn med?

Barnevernstjenesten i Aure kan gi barn og deres familier ulike hjelpetiltak.

 

Andre som kan hjelpe barn og familier