Andre som kan hjelpe barn og familier

Her kan du finne både lokale og nasjonale instanser som du/dere kan kontakte.

Barnevernsvakt
Krisesenter
Psykisk helse og rus (BUP, DPS)
Helsestasjon og foreldreveiledning
Alarmtelefonen for barn og unge
Hjelpetilbud til utsatte for seksuelle overgrep (Nok)
Informasjonskanal for ungdom (ung.no)

Kontaktinformasjon

May-Britt Nordgård
Barnevernleder
E-post
Telefon +47 48 89 31 88
Line Fagermo Golmen
Barnevernkonsulent
E-post
Telefon +47 91 10 90 76
Hege Kathrine Naustvoll
Barnevernskonsulent
E-post
Telefon +47 91 24 75 14