Spesialundervisning og PPT

Har barnet ditt behov for ekstra hjelp?

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering  om behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder.

Retten til spesialpedagogisk hjelp gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage eller ikke. Dersom barnet går i barnehage bør søknaden fylles ut i samarbeid med barnehagen. 

 

Hva får du?

Vi gjør en vurdering av om søknaden skal sendes til Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), eller om andre tiltak kan være tilstrekkelig, Dersom søknaden sendes til PPT vurderer de om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp eller ikke. Kommunen fatter deretter enkeltvedtak som beskriver den pedagogiske hjelpen barnet skal få.

 

Krav til søker

Barnet må være i førskolealder og ha særlig behov for spesialpedagogisk hjelp. Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering i en del andre tilfeller, blant annet ved  tidligere eller utsatt skolestart.

 

Hva koster det?

Tilbudet er gratis for familien.

 

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist. Du kan søke om spesialpedagogisk hjelp hele året.

 

Slik søker du sammen med barnehagen

  • Ta kontakt med kommunen eller din barnehage
  • Vi fyller søknaden sammen med deg

 

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre er en interkommunal tjeneste, og betjener kommunene Averøy, Aure, Kristiansund og Smøla. Kontoret er lokalisert i Kristiansund, som er vertskommune.

PP-tjenesten skal samarbeide nært med elever, foreldre, barnehager, skoler, opplæringsbedrifter og andre kommunale hjelpetjenester for å sikre at barn, ungdom og voksne får et helhetlig opplæringstilbud.  PPT har taushetsplikt hva angår personlige opplysninger.

PPT for Ytre Nordmøre administrerer Syns- og audiopedagogtjenesten for Nordmøre. 

Kontaktinformasjon

Marit Strømmen
Rådgiver Oppvekst og integrering
E-post
Telefon 93 40 08 79
Eva Berg
Enhetsleder oppvekst og integrering
E-post
Telefon 93 43 24 62
PPT for Ytre Nordmøre
E-post
Telefon 71 57 52 55

Fosnagata 13
6509 Kristiansund

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure