Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

For å få redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid på grunn av lav inntekt må du sende inn søknad. Det må søkes for hvert barnehageår.

Dette gjelder foresatte med barn både i kommunale og private barnehager.

Vedtaket blir gjeldende fra måneden etter at søknaden er mottatt.

 

Slik søker du

Når du fyller ut søknadsskjemaet må du ha fødselsnummer for barnet og foresatte tilgjengelig.

Vedlegg til søknaden

Skattemelding (selvangivelse) skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Søker kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen. Dokumentasjon for inntekt som ikke kommer frem av skattemeldingen (selvangivelsen), må legges ved søknaden.

Husk å ta vare på referansenummer på den elektroniske søknaden. Dette er et bevis på at du har sendt inn søknadsskjemaet.
 

Søk om  redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

 

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Ingen husholdninger betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. I praksis betyr dette at alle husholdninger med en samlet skattepliktig person- og kapitalinntekt under 533.500 kroner, kan søke om redusert foreldrebetaling til kommunen. 

Målet med ordningen er å legge til rette for at flere får mulighet til å benytte tilbud om barnehageplass gjennom å senke prisen for familier med lav inntekt. Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen, som fra 1.januar 2018 er 2910 kroner per måned.

Det betales for 11 måneder per år, med juli som betalingsfri måned. Betaling for kost kommer i tillegg.

Dersom familien har flere barn som fast bor sammen og går i barnehage, gis det søskenmoderasjon. For andre, tredje eller flere barn settes foreldrebetalingen til henholdsvis 70 prosent og 50 prosent av foreldrebetalingen for første barn.

 

Redusert foreldrebetaling - eksempel på beregning

Dersom en husholdning foregående år hadde en person- og kapitalinntekt på 350.000 kroner skal ikke foreldrebetalingen utgjøre mer en 350.000 * 6%= 21.000 per år. Med 11 betalingsmåneder i barnehage, er foreldrebetalingen per måned 1909 kroner. Har familien to barn, settes oppholdsbetalingen for neste barn til 1336 kroner.

 

Gratis kjernetid

Alle 3-, 4- og 5-åringer og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august 2017 er denne inntektsgrensen satt til 450 000 kroner.

Gratis kjernetid skal gis det barnehageåret som starter det året barnet fyller 3 år, 4 år og 5 år. 

 

 

Kontaktinformasjon

Marit Strømmen
Konstituert enhetsleder barnehage
E-post
Telefon 71 64 74 69
Mobil 934 00 879

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Postadresse  

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure