Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

For å få redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid på grunn av lav inntekt må du sende inn søknad. Det må søkes for hvert barnehageår.

Dette gjelder foresatte med barn både i kommunale og private barnehager.

For søknader før 1. juli gjelder kommunens vedtak fra 15.august og ut barnehageåret. Søkes det etter 1. juli gjelder vedtaket fra første utsendte faktura etter mottatt søknad og ut barnehageåret. 

Vedlegg til søknaden

Skattemelding (selvangivelse) skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Den er dokumentasjon på at du har krav på redusert foreldrebetaling. 

Hvis du har skattepliktig kapital -eller personinntekter som ikke står i skattemeldinga skal disse dokumenteres. Dette er blant annet renteinntekter, aksjeutbytte, leieinntekter. Søknaden vil ikke bli behandlet før all dokumentasjon er sendt inn.

Søker kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen. 

Søk om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

 

 

Informasjon om redusert foreldrebetaling

  • Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. I praksis betyr dette at alle husholdninger med en samlet skattepliktig person- og kapitalinntekt under 592.167 kroner, kan søke om redusert foreldrebetaling til kommunen. 
  • Det betales for 11 måneder per år, med juli som betalingsfri måned. Betaling for kost kommer i tillegg.

 

Informasjon om gratis kjernetid

  • Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august 2020 er denne inntektsgrensen satt til 583. 650 kroner.
  • Gratis kjernetid skal gis fra det barnehageåret som starter det året barnet fyller 2 år, 3 år, 4 år og 5 år. 

 

Kontaktinformasjon

Marit Strømmen
Rådgiver Oppvekst og integrering
E-post
Telefon 934 00 879

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure