Mobbeombud

Mobbeombudet er en ombudstjeneste som skal sikre at barn og unge i Møre og Romsdal får en trygg og god hverdag i barnehagen og på skolen.

Hva gjør et mobbeombud?

Mobbeombudet kan svare på spørsmål, gi støtte og veiledning til barn, elever og foreldre som står i vanskelige situasjoner.

I tillegg jobber mobbeombudet med forebygging og bidrar gjerne med kurs og foredrag på ulike områder.

Alle kan ta kontakt med mobbeombudet. Mobbeombudet har taushetsplikt.

Hvordan komme i kontakt med mobbeombudet?

Tlf.: 712 80 433 / 911 40 259
E-post: mobbeombodet@mrfylke.no

Du kan følge mobbeombudet på Facebook

På fylkeskommunens nettside finner du mer informasjon om mobbeombudet