Mobbeombud

Mobbeombudet er en ombudstjeneste som skal sikre at barn og unge i Møre og Romsdal får en trygg og god hverdag i barnehagen og på skolen.

Hva gjør et mobbeombud?

Mobbeombudet kan svare på spørsmål, gi støtte og veiledning til barn, elever og foreldre som står i vanskelige situasjoner.

I tillegg jobber mobbeombudet med forebygging og bidrar gjerne med kurs og foredrag på ulike områder.

Alle kan ta kontakt med mobbeombudet. Mobbeombudet har taushetsplikt.

Hvordan komme i kontakt med mobbeombudet?

Tlf.: 712 80 433 / 911 40 259
E-post: mobbeombodet@mrfylke.no

Du kan følge mobbeombudet på Facebook

På fylkeskommunens nettside finner du mer informasjon om mobbeombudet

Kontaktinformasjon

Marit Strømmen
Rådgiver Oppvekst og integrering
E-post
Telefon 93 40 08 79

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure