App for foresatte i barnehagen

Kommunale barnehager bruker appen Min barnehage - foresatt, som en kommunikasjonskanal mellom foresatte og barnehagen

Appen er også en del av fagsystemet barnehagen bruker for å administrere barn, plass og betaling.

Min barnehage foresatt-app har disse funksjonene:

  • Foresatte kan skrive meldinger til barnehagen og ta imot meldinger fra barnehagen
  • Barnehagen kan sende beskjeder til en hel avdeling eller hele barnehagen
  • Melde fravær på barnet
  • Dagbok- kort informasjon med tekst og bilde fra barnehagen
  • Samtykker for ditt barn.
    Gi beskjed til styrer i barnehagen om det blir gjort endringer i samtykkene i løpet av året.

Viktig å vite om appen

Appen skal ikke benyttes til å formidle sensitiv informasjon. 

Meldingene som blir sendt til barnehagen kan leses av ansatte på avdelingen. 

Alle foresatte som er registrert på barnet har mulighet til å sende og lese meldinger i samtalen med barnehagen. Det betyr f.eks. at du som mor vil ha tilgang til å lese meldinger som far skriver i samtalen. Dette uansett om barnet bor sammen med en eller begge foresatte. 

Hvordan laster du ned appen?

  • Du må laste ned appen fra Google Play (Android) eller App Store (iphone). Appen heter Min barnehage- foresatt.
  • Første gang du logger inn i appen, må du logge på med ID-porten (BankID/MinID) og opprette en personlig pin-kode.
  • Appen må være klargjort for barnehagen til barnet ditt- vent med å ta den i bruk til du har fått beskjed fra barnehagen. 

Lenke til temahefte for foresatteappen finner du her: Temahefte