Ungdomsråd

Ungdomsrådet i Aure skal være et talerør for ungdom – gjennom rådet skal ungdom i Aure;

  • få større innvirkning i kommunale saker som angår barn og unge (være høringsinstans)
  • ha vedtaksrett i spesielt utvalgte saker delegert av kommunestyret 
  • lære å vise engasjement, ta initiativ til tiltak og gjennomføre demokratiske prosesser 

 

Medlemmer i ungdomsrådet

Ungdomsrådet i Aure består av 5 medlemmer med en liste på 5 varamedlemmer. Alle representantene er i alderen 13- 20 år. 

2 av medlemmene med personlig vara skal være valgt fra elevrådene ved ABUS og TBUS.

Politisk representant og vara skal være fra Formannskap. Koordinator i kommuneadministrasjonen oppnevnes av rådmannen.

Hvert andre år gjennomføres valg til Ungdomsrådet gjennomført av ABUS og TBUS med kandidater mellom 13-20 år.

 

Møter i ungdomsrådet

Ungdomsrådet gjennomfører minst 4 møter i året. De tar opp saker fra administrasjonen som omfatter ungdommen, de er med på å behandle idretts og kulturstipend til ungdommer i kommunen, Ungdomsrådet sender årlig to representanter til Ungdommens fylkesting og er med på å arrangere Aure UKM.

Følg også med på Ungdomsrådets facebookside.

 

Har du saker til ungdomsrådet?

Har du saker du ønsker ungdomsrådet bør ta opp, ta kontakt med en av medlemmene i ungdomsrådet eller koordinator til Ungdomsrådet.

 

Ungdomsrådet 2021

 

Leder: Inge Martin Fossland

Nestleder: Ingeborg Tømmervåg

 

Ungdomsråd
Navn/e-post medlemmer Navn/epost varamedlemmer Valgt for Verv
Ian Kalgraff Ida Toft Ramsvik 2021-2022
Oskar Wiklund Thevik Petter Skar 2020-2021
Ingeborg Nyborg Tømmervåg Torhild Haltbakk 2020-2021
Inge Martin Fossland Velges av elevrådet TBUS 2021 Representant fra elevrådet ved TBUS
Ingrid Ramsvik Velges av elevrådet ABUS 2021 Representant fra elevrådet ved ABUS
Politisk representant: Hanne Berit Brekken (Ap) Vara politisk representant: Ole Bendik Nilsen (Sp)

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure