Ungdomsråd

Ungdomsrådet i Aure skal være et talerør for ungdom – gjennom rådet skal ungdom i Aure;

  • få større innvirkning i kommunale saker som angår barn og unge (være høringsinstans)
  • ha vedtaksrett i spesielt utvalgte saker delegert av kommunestyret 
  • lære å vise engasjement, ta initiativ til tiltak og gjennomføre demokratiske prosesser 

 

Medlemmer i ungdomsrådet

Ungdomsrådet i Aure består av 5 medlemmer med en liste på 5 varamedlemmer. Alle representantene er i alderen 13- 20 år. 

2 av medlemmene med personlig vara skal være valgt fra elevrådene ved ABUS og TBUS.

Politisk representant og vara skal være fra Formannskap. Koordinator i kommuneadministrasjonen oppnevnes av rådmannen.

Hvert andre år gjennomføres valg til Ungdomsrådet gjennomført av ABUS og TBUS med kandidater mellom 13-20 år.

 

Møter i ungdomsrådet

Ungdomsrådet gjennomfører minst 4 møter i året. De tar opp saker fra administrasjonen som omfatter ungdommen, de er med på å behandle idretts- og kulturstipend til ungdommer i kommunen, Ungdomsrådet sender årlig to representanter til Ungdommens fylkesting og er med på å arrangere Aure UKM.

Følg også med på Ungdomsrådets facebookside.

 

Har du saker til ungdomsrådet?

Har du saker du ønsker ungdomsrådet bør ta opp, ta kontakt med en av medlemmene i ungdomsrådet eller koordinator til Ungdomsrådet.

 

Ungdomsrådet 2022

Leder: Ian Alejandro Sepulveda Panameno

Nestleder: Thea Alexandra Langtinn

Navn

Rolle

Periode

Kontaktinfo

 Ian Kalgraff

 Leder

 2021-2022

panameno2006ian@gmail.com

 Thea Alexandra   Langtinn            

 Nestleder

 2022-2023

76elanthe@orkideskole.no

 Odd Storm Nilsen

 Fra elevrådet ABUS

 2022

76enieodd@orkideskole.no

 Theodor Engvik Aasen

 Fra elevrådet TBUS

 2022

 

  theodor.engvikaasen@gmail.com

 

 Jan Ivar Hegglund-   Hjelen           

 Fast medlem

 2022-2023

76ehegjan@orkideskole.no

 

 Hanne Berit Brekken

 Politisk   representant (AP)

 2022-2023

 hanne.berit.brekken@aure.kommune.no

 Ole Bendik Nilsen

 Vara politisk   representant (Sp)

 2022-2023

 ole.bendik.nilsen@aure.kommune.no

 Marit Berg

 Administrasjon

 2022-2023

 marit.berg@aure.kommune.no

 Karen Elisa Norheim

 Møtesekretær

 2022-2023

 karen.elisa.norheim@aure.kommune.no

 

 Malin Lyngvær

 Vararepresentant

 2022-2023

 

 Anny Golmen Leh

 Vararepresentant

 2022-2023

 

 Ingeborg Johanne Nyborg   Tømmervåg

 Vararepresentant

 2022

 

 Ingrid Ramsvik

 Vararepresentant

 2022

 

 Markus Dromnes Glomstad

 Vararepresentant

 2022-2023

 

Ungdomsråd

Kontaktinformasjon

Marit Berg
Enhetsleder utvikling og service
E-post
Telefon 913 09 438
Karen Elisa Norheim
Saksbehandler/ utvalgssekretær
E-post
Telefon 913 09 063

 

 

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure