Aure Ungdomsråd

Ordfører Hanne-Berit Brekken forteller om hvordan politiske møter skal gjennomføres.

Ungdomsrådet i Aure skal være et talerør for ungdom – gjennom rådet skal ungdom i Aure;

  • få større innvirkning i kommunale saker som angår barn og unge (være høringsinstans)
  • ha vedtaksrett i spesielt utvalgte saker delegert av kommunestyret 
  • lære å vise engasjement, ta initiativ til tiltak og gjennomføre demokratiske prosesser 

 Medlemmer i ungdomsrådet

Ungdomsrådet i Aure består av 5 medlemmer med en liste på 5 varamedlemmer. Alle representantene er i alderen 13- 20 år. 

2 av medlemmene skal være valgt fra elevrådene ved ABUS og TBUS.

Politisk representant og vara skal være fra Formannskap. Koordinator i kommuneadministrasjonen oppnevnes av kommunedirektøren.

Hvert andre år gjennomføres valg til Ungdomsrådet gjennomført av ABUS og TBUS med kandidater mellom 13-20 år.

Møter i ungdomsrådet

Ungdomsrådet gjennomfører minst 4 møter i året. De tar opp saker fra administrasjonen som omfatter ungdommen. De er med på å behandle idretts- og kulturstipend til ungdommer i kommunen.  Ungdomsrådet sender årlig to representanter til Ungdommens fylkesting og er med på å arrangere Aure UKM.

 

Har du saker til ungdomsrådet?

Har du saker du ønsker ungdomsrådet bør ta opp, ta kontakt med en av medlemmene i ungdomsrådet eller koordinator til Ungdomsrådet.

Ungdomsrådet 2023

Leder: Sigurd Aukan 

Nestleder: Vinjar Krutvik

Ungdomsrådet 2023 presenterte seg i kommunestyret og fortalte om hvilke saker de er opptatte av.

 

NavnRollePeriodeKontaktinfo
 Sigurd Aukan  Leder (Elevrådsleder TBUS) 2023-2024Sigurd.aukan@outlook.com  
 Vinjar Krutvik          Nestleder  2023-2025vinjarkrutvik@gmail.com 
 Oda S. Mæle Fast medlem 2023-2025Odaspj827@gmail.com 
 Malin Lyngvær Fast medlem 2023-2024malin.lyngvaer@gmail.com
 Karoline W. Wessel         Fast medlem(Elevråd/ABUS) 2023-2024Kww2008@outlook.com 
 
 Hanne Berit Brekken Politisk representant (AP) 2023-2024hanne.berit.brekken@aure.kommune.no
 Henrik Torset Vara politisk   representant (H) 2023-2024 
 Marit Berg Administrasjon 2022-2024marit.berg@aure.kommune.no
 Karen Elisa Norheim Møtesekretær 2022-2024karen.elisa.norheim@aure.kommune.no
 
 Ola Soleim Vararepresentant/TBUS 2023-2024ola.soleim@icloud.com
 Oskar Brekstad Vararepresentant/ABUS 2023-2024 
 Amalie Kjørsvik Dahle Vararepresentant/ABUS 2023-2024amaliekdahle@gmail.com
 Paul Daniel Roth Vararepresentant/TBUS 2023-2024 
 Michell Skog Vararepresentant/ABUS 2023-2024 

 

 

 

 

Ungdomsråd