Legatstyrer

Oversikten viser valgte medlemmer i legatstyrer for 2023-2027

Ivar Otto Irgens Mogstads legat for skogsaken

Ivar Otto Irgens Mogstads legat for skogsaken
Medlem
Ordføreren i Aure
Ordføreren i Heim
Representant fra Statsskog

 

Legat til fremme av bygdenæringene i Aure

Legat til fremme av bygdenæringene i Aure
Medlem
Anna Lovisa Melland
Anna Hjelen (Ap)
Morten Finset Ingvaldsen (KrF)

 

Legat for kulturelle/sosiale og kirkelige formål

Legat for kulturelle/sosiale og kirkelige formål
Medlem
Morten F. Ingvaldsen (KrF)
Tanja Jørgenvåg
Leder kirkelig fellesråd

 

John Grønsets legat

John Grønsets legat
Medlem
Martin Jarl Fossland (formannskap)
Enhetsleder skole (Eva Berg)
Økonomisjef (Peder Hønsvik)