Det er nå klart til å søke på SFO for skoleåret 2019 - 2020 og sommer-SFO for sommeren 2019.

Søknadsfristen for både ordinær SFO og sommer-SFO er 12. april 2019.

Tømmekalender for Aure kommune finner du på baksiden av magasinet iRetur som kommer i postkassen din.

På kalenderen finner du også oversikt over returpunkt i Aure - og åpningstider for miljøstasjonene på Kjelklia og Bjørndalen.

 

Rådmannens har nå levert sitt forslag til årsbudsjett for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2022 til våre folkevalgte politikere. Fra nå av er det politikerne som har ansvaret for den videre behandling fram til endelig vedtak blir gjort i kommunestyrets møte den 18. desember.

Før behandlingen i kommunestyret skal saken behandles i hovedutvalgene og formannskapet. Også kommunens innbyggere, lag og organisasjoner, har anledning til å uttale seg om forslaget.

I budsjettforliket om statsbudsjettet for 2018, kommunestyre-sak 66/17,  ble kommunenes mulighet til å skrive ut eiendomsskatt på verk og bruk endret.

For å kompensere for skattebortfallet ser Aure kommune seg nødt til å innføre eiendomsskatt på næringseiendommer, jfr. Eigedomsskattelova § 3, bokstav d.

Arbeidet med å taksere øvrige eiendommer og å vurdere eksisterende takster skal om mulig være avsluttet innen 1. mars 2019.

Aure kulturskole søker tilkallingsvikarer som kan stille på kort varsel til kortere og lengre vikariater ved fravær hos lærerne våre.

Som støttekontakt får du lønn av kommunen for å hjelpe et annet menneske til å få et mer sosialt liv og en aktiv fritid.

Mange trenger støttekontakt, enten fordi de ikke kommer seg ut på egenhånd eller fordi de trenger hjelp til å mestre forskjellige fritidsaktiviteter.