Om ferjene i sambandet Seivika-Tømmervåg ikkje går skal det gå skyssbåt mellom Tømmervåg og Kristiansund sentrum.
Sidan nyttår har dei to fyrste rundturane og den siste rundturen i ferjesambandet Seivika-Tømmervåg vore innstilt. Møre og Romsdal fylkeskommune skal tilpasse kaiene til nye ferjer og det går ikkje an å drive med peling og boring når det er trafikk i sambandet.

Rådmannens forslag til årsbudsjett og handlings- og økonomiplan er nå lagt fram, og de folkevalgte organene tar over behandlingen. Endelig vedtak blir gjort i kommunestyrets møte 19. desember.

På Min side finner du tjenester og informasjon som gjelder deg - enten du er innbygger, bedrift eller ansatt.

Valgstyret i Aure har i dag klokka 17.30 godkjent valgresultatet og kandidatkåringen for Aure. Hanne Berit Brekken (Ap) blir vår nye ordfører, mens Ole Bendik Nilsen (Sp) blir ny varaordfører.

I Aure hadde vi en valgdeltakelse på hele 72 %, hvorav 40% er forhåndsstemmer!

Her kan du se hvem som kommer inn som faste medlemmer  i kommunestyret i perioden 2019-2023:

 

Mandag 9. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.

I Aure kan du stemme på følgende steder:

 

 

 

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting i Norge. Valgene avholdes hvert fjerde år.

I år er det  kommunestyre- og fylkestingsvalg mandag 9. september.

Husk å bruke stemmeretten din.

 

 

 

 

 

Skoleåret består av 190 dager. I tillegg til skoleferier sommer, høst, vinter og i forbindelse med høytider har elevene fri ved planleggingsdager i skolen.

Oversikt over skoleåret finner du i skoleruta.