Ansattoversikt


Kontaktpersoner Kommunalteknikk og eiendom

Ansatte i avdelingen Kontaktpersoner Kommunalteknikk og eiendom
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vei, vann og avløp 951 84 977
Avdelingsingeniør renovasjon 71 64 74 47 416 54 152
Fagleder kommunalteknikk 71 64 74 48
Avdelingsingeniør vei, vann og avløp 468 17 289
Renholdsleder 71 64 74 71
Fagleder Eiendom 71 64 74 42 902 80 502